پرش به محتوا
 

دریافت مشخصات مدارس جامعه دریافت مشخصات مدارس جامعه

عناوین اصلی عناوین اصلی

عنوان
همایش روز ملی پژوهش
حضور کارشناسان دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی در مدارس یزد
بازدید کارشناسان از دبستان جعفری اسلامی
تمدید زمان آزمون کتاب سیصد نکته در مدیریت اسلامی
هفته پژوهش
تربیت نسل آینده...
دیدار با معاون مستعدان بنیاد ملی نخبگان
مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد حضرت آیت الله غیوری
تصاویر حضور کارشناسان جامعه تعلیمات اسلامی در مجتمع هاشمیه تبریز
بررسی ساحتهای شش گانه تربیتی در سند تحول بنیادین
دیدار با دکتر سعید شیخ محمدی از دانش آموختگان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی
طرح مابه (مرکز آموزش بازی های هدفمند)
دیدار با دکتر شیخ محمدی از دانش آموختگان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی
بازدید علمی تخصصی مدیران مدارس جامعه از مجتمع فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شریف
بازدید کارشناسان جامعه تعلیمات اسلامی از مدرسه علمی همدان
بازدید مسئولین جامعه تعلیمات اسلامی از مجتمع سادات اصفهان
هفته بسیج گرامی باد
دریافت فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی نظام مدیریت اسلامی
برگزاری دومین کارگاه توانمند سازی
جلسه شورای برنامه ریزی برگزار گردید

 

مدارک علمی مدارک علمی

سامانه های فناوری سامانه های فناوری